FINN RIKTIG DUGNAD FOR DEG

BESTILL HER
  Din bestilling:
  Antall sekker dopapir:
  Antall sekker tørkepapir:
  Antall paller dopapir (Big Pack):
  Antall paller tørkepapir (Big Pack)

  Din kontaktinformasjon:
  Bekreft at du er et menneske ved å trykke på: Koppen.

  VILKÅR OG BETINGELSER

  Betalingsbetingelser – Ingen forskuddsbetaling

   

  • Priser som er oppgitt på hjemmesiden er inkludert mva
  • Betalingsfrist er senest 22 dager etter at varene er levert. (30 dager med sponsoravtale)
  • Faktura sendes på mail etter at bestillingen er mottatt
  • Personen som bestiller skal også være mottaker av varene
  • Bestiller/mottaker må være myndig (over 18 år)

   

  Leveringsbetingelser

   

  • På leveringsdagen må bestiller/mottaker være tilgjengelig på telefon. Ekstra påløpte kostnader som følge av å ikke være tilgjengelig ved levering belastet bestiller/mottaker
  • Normal leveringstid er 8-15 dager etter bestilling – Dette kan avvike i perioder
  • Ved feil eller mangler ved bestillingen skal disse kommuniseres innen” rimelig tid” fra mottagelse. Ved å benytte seg av varene frafaller muligheten for å reklamere på bestillingen
  • Retur av uavhentet gods belastes bestiller/mottaker
  • Det må være kjørbar vei for lastebil helt fram til leveringsadressen. Om det ikke er det må bestiller/mottaker selv betale for de kostander som måtte påløpe for å få varene til ønsket adresse, og selv bære risikoen for varene.
  • Dersom sjåfør ikke får kontakt med mottager på leveringsdagen blir varene stående på terminalen på bestiller/mottakers ansvar og/eller forsøkt levert på leveringsadresse oppgitt, gitt at er kjørbar vei
  • Frakt for bestillingen tilkommer hvis ikke annet er avtalt skriftlig med Dugnadsgiganten.

   

   

  Generelt

   

  • Man kan angre bestillingen etter norsk lov om angrerett. Angrefristen er 14 dager fra dagen varene ble mottatt og/eller lå tilgjengelig på posten. Ønsker man å benytte seg av angreretten må man sende inn angreskjema til: andreas@dugnadsgiganten.no (før man sender varene i retur.) Ved retur av varer betaler bestiller/mottaker frakt for returen. Benytter man seg av angreretten må hele bestillingen i sin helhet sendes tilbake. Videre må varer som sendes tilbake ikke inneha noe form for skade eller være ødelagt. Dette gjelder også emballasjen.

   

  • Bestiller/mottaker har selv ansvar for å returnere på riktig måte, samt å følge instruksene på angreskjema. Varer som sendes i retur skal sendes på en måte som gjør at man kan spore varene. Med lastebil skal det sendes kopi av fraktbrev. Sendes varene i posten skal det foreligge sporingsnummer. Dette skal sendes på mail til andreas@dugnadsgiganten.no

   

  • Bestillinger som ikke angres på riktig måte og/ eller returer som sendes som postoppkrav aksepteres ikke. Angreskjema som skal brukes ved en eventuell retur ligger ved forsendelsen og/eller sendes på e – post. Returadresse for varene er: Kaldbekkveien 16, 3516 Hønefoss. Dersom angreskjema, sporingsnummer og/eller fraktbrev ikke er sendt inn riktig, eller det på annen måte er sendt til feil adresse, feil tidspunkt etc, blir varene fakturert og belastet bestiller/mottaker i sin helhet. Om man mener at deler av leveransen er feil, så må dette gis beskjed om innen 1 uke fra dagen man har motatt varene til andreas@dugnadsgiganten.no

   

  • Tilbud, beregninger og andre forslag i henhold til å simulere et gitt anslag av kostnader, total inntekt og fortjeneste vil variere i forhold til kampanjer, innkjøpspris, utsalgsprisen bestiller/mottaker bruker m.m, og vil derfor kunne avvike fra det faktiske resultatet av dugnaden.

  • Fraktpriser estimeres til følgende: For produkter som sendes med post beregnes fra ca 185 til høyst 750 per kolli. En kolli er innehilder normalt 5-25 kg per kolli. For dopapir og tørkepapir sendes dette med europaller. Frakt per europall vil typisk fra fra 500,- til høyst 2500 per pall. En pall tørkepapir eller dopapir har en kapasitet på 27-36 sekker per pall.

  • Fortjeneste beregninger beregnes uten fraktkostander. Videre er tilbud, beregninger og andre forslag i henhold til å simulere et gitt anslag av kostander, total inntekt og fortjeneste kun estimerte. Endelig resultat vil blant annet avhengige av hvilken utsalgspris man operer med, men også andre faktorer som kvantum.
  • Korrespondanse rundt selve bestillingen, priser for varer, frakt m.m skal kommuniseres gjennom følgende kanal: andreas@dugnadsgiganten.no og følger priser og annen informasjon oppgitt på hjemmesiden: dugnadsgiganten.no Andre betingelser, informasjon etc bestiller/mottaker måtte påberope seg vil ikke være gjeldene.
  • Gratis premie for bestilt dugnad er kun for en bestiller/mottaker med sponsoravtale. Premien kan kun hentes ut ved gjennomført dugnadsrunde. Angres bestillingen frafaller også gratis premien. Dugnadsgiganten påberoper seg også muligheten til å trekke premien dersom det foreligger særlig grunn for det.

   

  • Innsendt bestilling på dugnadsgiganten.no er bindene

   

  • For dopapir er minstebestilling 1 pall (36 sekker)

   

  • For tørkepapir er minstebestilling 1 pall (30 sekker)

   

  • Ved bestillinger som sendes nord for Trondheim får et frakttillegg på kr 2000 per pall

   

  • Dugnadskalkulatoren på hjemmesiden er kun ment som et måleinstrument og ingen nøyaktig indikator på hva det faktiske sluttresultatet av dugnadsrunden vil bli.

   

  RUSS

  Vi hjelper deg og din gruppe med å finansiere hele eller deler av russetiden både effektivt, lønnsomt og miljøvennlig

  SKOLEKLASSER

  Vi hjelper dere med finansiering av skoleturer, utstyr eller andre ting klassen trenger

  IDRETTSLAG

  Vi hjelper dere med alt fra finansiering av cuper, utstyr samt andre ting til laget

  Dugnadsgiganten