Hva er dugnad

Hva er dugnad….

For russ, idrettslag og skoleklasser vil dugnad som oftest omhandle salgsdugnader og betalte arbeidsdugnader som pågår over en kortere periode.

Dugnad er et norsk ord har opphav langt tilbake tid. Under kan du lese mer om dugnad historisk sett og som innefattes under dette begrepet.

Ordet stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft», beslektet med norsk duge

Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk. Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. NRK viste en serie språkprogram (Typisk Norsk), og seerne ble invitert til å foreslå og deretter stemme frem et norsk nasjonalord. «Dugnad» vant knepent foran «jah» (på innpust), «matpakke», «hæ» og «koselig».

Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (for eksempel vårrydding i et borettslag, oppføring av en låve, ei båstø, ei kai eller en lekeplass, som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjonalt plan.  Sannsynligvis lever dugnadskulturen videre så lenge deltakerne profiterer mer fra fellesproduktet og interaksjonene de skaper enn de investerer av arbeidskraft. 

 Mange idrettslag har dugnader, der medlemmene eller foreldre til medlemmene deltar, enten for å utbedre idrettsanlegg eller i arbeid som gjør at laget tjener penger. Slikt dugnadsarbeid er ifølge Norges Idrettsforbud frivillig, og foreldre som ikke er medlemmer kan ikke påtvinges dugnad, eller på noen måte straffes for ikke å delta. I spesielle tilfeller kan årsmøtet pålegge medlemmer (ikke foreldre) å delta på dugnad der det er betinget at slikt arbeid utføres for at aktiviteten kan gjennomføres. Ellers skal dugnadsarbeidet baseres på frivillighetsprinsippet. Du kan lese mer om dugnad på Wikipedia. 

Dugnadsgiganten