Bestill dugnad 

        Fyll ut og send inn 

Dugnadsgiganten behandler alle personopplysninger fortrolig. Dokumentasjonskrav tilrettelegger for en tryggere bestilling og forhindrer identitetstyveri. 

VILKÅR OG BETINGELSER 

Betalingsbetingelser - Ingen forskuddsbetaling

 • Bestillingen følger prisene som er oppgitt på denne hjemmesiden. Alle priser er inklsuive mva
 • Innkjøpspriser og anbefalte utsalgspriser følger til envher tid prisene på denne hjemmesiden (dugnadsgiganten.no)
 • Betalingsfrist er senest 22 dager etter at varene er levert. (30 dager med sponsoravtale)
 • Faktura sendes på mail etter at bestillingen er  sendt ut og mottatt 
 • Personen som bestiller skal også være mottaker av varene
 • Bestiller/mottaker må være myndig (over 18 år)

Leveringsbetingelser

 • På leveringsdagen må bestiller/mottaker være tilgjengelig på telefon. Ekstra påløpte kostnader som følge av å ikke være tilgjengelig ved levering belastet bestiller/mottaker
 • Normal leveringstid er 8-15 dager etter bestilling - Dette kan avvike i perioder
 • Ved feil eller mangler ved bestillingen skal disse kommuniseres innen" rimelig tid" fra mottagelse. Ved å benytte seg av varene frafaller muligheten for å reklamere på bestillingen. Hvis man mener det er levert feil mengde varer skal dette formidles skriftlig til Dugnadsgiganten på mail til andreas@dugnadsgiganten.no senest 2 dager etter varemottak
 • Retur av uavhentet gods belastes alltid bestiller/mottaker
 • Det må være kjørbar vei for lastebil helt fram til leveringsadressen. Om det ikke er det må bestiller/mottaker selv betale for de kostander som måtte påløpe for å få varene til ønsket adresse, og selv bære risikoen for varene.
 • Dersom sjåfør ikke får kontakt med mottager på leveringsdagen blir varene stående på terminalen på bestiller/mottakers ansvar og/eller forsøkt levert på leveringsadresse oppgitt. Det kan påløpe ekstra kostander i form av lagerleie om varene blir stående på terminalen
 • Frakt for bestillingen tilkommer hvis ikke annet er avtalt skriftlig med Dugnadsgiganten.

Generelt

 • Man kan angre bestillingen etter norsk lov om angrerett. Angrefristen er 14 dager fra dagen varene ble mottatt og/eller lå tilgjengelig på posten. Ønsker man å benytte seg av angreretten må man sende inn angreskjema til: andreas@dugnadsgiganten.no (før man sender varene i retur.) Ved retur av varer betaler bestiller/mottaker frakt for returen. Benytter man seg av angreretten må hele bestillingen i sin helhet sendes tilbake. Videre må varer som sendes tilbake ikke inneha noe form for skade eller være ødelagt. Dette gjelder også emballasjen.
 • Bestiller/mottaker har selv ansvar for å returnere på riktig måte, samt å følge instruksene på angreskjema. Varer som sendes i retur skal sendes på en måte som gjør at man kan spore varene. Med lastebil skal det sendes kopi av fraktbrev. Sendes varene i posten skal det foreligge sporingsnummer. Dette skal sendes på mail til andreas@dugnadsgiganten.no
 • Bestillinger som ikke angres på riktig måte og/ eller returer som sendes som postoppkrav aksepteres ikke. Angreskjema som skal brukes ved en eventuell retur ligger ved forsendelsen og/eller sendes på e - post. Returadresse for varene er: Kaldbekkveien 16, 3516 Hønefoss. Dersom angreskjema, sporingsnummer og/eller fraktbrev ikke er sendt inn riktig, eller det på annen måte er sendt til feil adresse, feil tidspunkt etc, blir varene fakturert og belastet bestiller/mottaker i sin helhet. Om man mener at deler av leveransen er feil, så må dette gis beskjed om innen 1 uke fra dagen man har motatt varene til andreas@dugnadsgiganten.no
 • Tilbud, beregninger og andre forslag i henhold til å simulere et gitt anslag av kostnader, total inntekt og fortjeneste vil variere i forhold til kampanjer, innkjøpspris, utsalgsprisen bestiller/mottaker bruker m.m, og vil derfor kunne avvike fra det faktiske resultatet av dugnaden.
 • Fraktpriser estimeres til følgende: For produkter som sendes med post beregnes fra ca 185 til høyst 750 per kolli. En kolli er innehilder normalt 5-25 kg per kolli. For dopapir og tørkepapir sendes dette med europaller. Frakt per europall vil typisk fra fra 500,- til høyst 2500 per pall. En pall tørkepapir eller dopapir har en kapasitet på 27-36 sekker per pall.
 • Fortjeneste beregninger beregnes uten fraktkostander. Videre er tilbud, beregninger og andre forslag i henhold til å simulere et gitt anslag av kostander, total inntekt og fortjeneste kun estimerte. Endelig resultat vil blant annet avhengige av hvilken utsalgspris man operer med, men også andre faktorer som kvantum.
 • Korrespondanse rundt selve bestillingen, priser for varer, frakt m.m skal kommuniseres gjennom følgende kanal: andreas@dugnadsgiganten.no og følger priser og annen informasjon oppgitt på hjemmesiden: dugnadsgiganten.no Andre betingelser, informasjon etc bestiller/mottaker måtte påberope seg vil ikke være gjeldene.
 • Gratis premie for bestilt dugnad er kun for en bestiller/mottaker med sponsoravtale. Premien kan kun hentes ut ved gjennomført dugnadsrunde. Angres bestillingen frafaller også gratis premien. Dugnadsgiganten påberoper seg også muligheten til å trekke premien dersom det foreligger særlig grunn for det.
 • Innsendt bestilling på dugnadsgiganten.no er bindene
 • Det tilkommer en administrasjonsgebyr på kr 159 kr per bestilling som legges inn på dugnadsgiganten.no
 • For dopapir er minstebestilling 1 pall (33 sekker)
 • For tørkepapir er minstebestilling 1 pall (27 sekker)
 • Ved bestillinger som sendes nord for Trondheim får et frakttillegg på kr 2000 per pall
 • Dugnadskalkulatoren på hjemmesiden er kun ment som et måleinstrument og ingen nøyaktig indikator på hva det faktiske sluttresultatet av dugnadsrunden vil bli.
 • Prisene følger til enhver tid prisene på hjemmesiden
 • Bestiller er selv ansvarlig for å fylle inn riktig e-post adresse i bestillingskjema. Det er denne vi sender ordrebekreftelsen til og angreskjema. 
 • Bestiller skal gi beskjed til Dugnadsgiganten på mail til andreas@dugnadsgiganten.no hvis man ikke har mottatt ordrebekreftelsen senest innen 48 timer fra bestilling. I visse tilfeller kan odrebekreftelsen legge seg i søppelpost
 • Kunder med sponsoravtale bes opptre som gode ambassadører på sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler under perioden for å opprettholde sponsoravtalen 

Når drømmer blir til virkelighet